Warmos logo.

Warmos kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota ympäristöön, toiminnan ja tuotteiden laatuun sekä sosiaaliseen vastuuseen. Tuotteet ovat korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä, asiakaspalvelu erinomaista ja lupaukset lunastetaan. Yritysvastuun tulee olla muutakin kuin lupauksia - sitä tulee toteuttaa konkreettisesti. 

Warmos-lämmittimet täyttävät tiukimmat laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Warmos on sähkötuotteiden kierrätysjärjestelmä Elkerin jäsen, joten kaikki metalli- ja muoviosat voidaan kierrättää. Sähkö- ja elektroniikkatuotteet ovat EU-direktiivin määräämän kierrätysmaksun alaisia ja kierrätysmaksu sisältyykin tuotteiden hintaan.

Ympäristöhankkeet ja ilmastonmuutos

Warmos on käynnistänyt pakkausten uudistamishankkeen, jonka tavoitteena on suunnitella ekologisempi ja kierrätysmateriaaleihin perustuva pakkauskonsepti. Lämmittimet on suunniteltu kestämään sukupolvelta toisella ja myös niissä käytettävän lämmönsiirtoöljyn koko elinkaaren hiilijalanjälki on pieni. Silti etsimme vielä ympäristö­ystävällisempää vaihtoehtoa, jossa olisi vastaavat ominaisuudet. Panostamme myös termostaattien kehitystyöhön, jotta pystyisimme tulevaisuudessakin vastaamaan tiukkeneviin tehokkuusvaatimuksiin ja esimerkiksi optimoimaan energiansäästön.

Suomalaisuus ja sosiaalinen vastuu

Warmokselle sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Huolehdimme henkilöstöstämme ja heidän hyvinvoinnistaan. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Warmos Lämmitys Oy:lle sekä Avainlippu- että Yhteiskunnallinen Yritys –merkit, jotka kertovat sitoutumisesta sosiaalisesti vastuulliseen taloudelliseen toimintaan ja suomalaiseen tuotantoon. Suurin osa yrityksen voitoista ohjataan yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen, esimerkiksi työllistämällä ihmisiä, joilla on haasteita löytää paikkansa työmarkkinoilta. Warmos tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa, parantaa alueen hyvinvointia ja paikallisia palveluja, palkkaa läheltä, mikä tuo taloudellista vakautta alueelle ja vähentää työmatkaliikenteen päästöjä.

Ensiluokkainen laatu

Warmos panostaa laadunvalvontaan, jolloin viallisten tuotteiden määrä on minimoitu eikä poistettavaa jätettä juurikaan tule. Toisaalta ne tuotteet, joissa havaitaan puutteita, voidaan myydä kakkoslaatuisena. Näin toimiva lämmitin, jonka pinnassa voi olla laatupoikkeamia, voi kuitenkin tuottaa lämpöä ja iloa sekä toimia esimerkiksi tilassa, jossa tehokkuus on visuaalisuutta tärkeämpää.

crossmenu